Preluarea materialelor de pe situl www.tgg.ro se poate realiza doar în limita a 700 de caractere (inclusiv spațiile) dar fără a depăși jumătate din articolul în cauză. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa informației, prin poziționarea unui link cu trimitere la articolul respectiv de pe situl www.tgg.ro. Preluarea articolelor cu mai mult de 700 de caractere se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu deținătorul drepturilor de autor, și anume George Tănase.

Interzicere preluare articole

Este interzisă preluarea articolelor de către firmele concurente sau a siturilor care comercializează uși din lemn pentru interior sau exterior! Este interzisă preluarea oricăror imagini, indiferent dacă acestea sunt atașate articolelor sau produselor!

Regulament de preluare materiale

Dacă doriți să preluații unul sau mai multe articole de pe situl www.tgg.ro urmați acești pași:

  1. Inserați în pagina sitului dvs. textul ce conține maxim 700 de caractere – inclusiv spații, din oricare porțiune a articolului pe care doriți să îl preluați.
  2. Citați sursa articolului, prin poziționarea – în imediata apropiere a textului preluat, de principiu în continuare sau sub text – a unui link cu trimitere la articolul respectiv, de pe situl www.tgg.ro
  3. Folosiți formularul de mai jos pentru notificarea preluării articolelor: